Archive for the agama Category

siksa kubur

Posted in agama on September 26, 2008 by unsil24
Iklan

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1429 H

Posted in agama on September 25, 2008 by unsil24

Siksaan Kubur dan Alam Kubur

Posted in agama on September 25, 2008 by unsil24

Gambaran Hari Kiamat

Posted in agama on September 25, 2008 by unsil24


Tiada satu makhluk pun, baik manusia ataupun jin dapat menggambarkan kejadian Qiamat..tetapi Qiamat adalah perkara yang pasti tiba saatnya dan tidak dapat dibayangkan dahsyatnya bila ia berlaku kelak..maka, adakah kita sudah bersedia untuk bertemu dengan MAHARAJA kepada seluruh raja, ALLAH yang Maha Membalas perbuatan kita di dunia ini ketika di Padang Mahsyar nanti?

Islam Agama yang Diridhai Allah SWT

Posted in agama on September 18, 2008 by unsil24

Islam adalah agama orang-orang yang berserah diri kepada Allah dan tidak menyembah tuhan selain Allah:

“Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).” [Ali Imran:64]

Sesungguhnya Islam sudah ada sejak zaman Nabi Adam dan Nabi Ibrahim:

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik- baik Penolong.” [Al Hajj:78]

Sesungguhnya Ibrahim dan Nabi-nabi lainnya beragama Islam. Bukan orang yang musyrik:

“Dan mereka berkata: “Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk.” Katakanlah : “Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik.” [Al Baqarah:135]

“ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub dan anak cucunya, adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani?” Katakanlah: “Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya?” Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan.“ [Al Baqarah:140]

“Katakanlah: “Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik.” [Al An’aam:161]

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif” dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.” [An Nahl:123]

Bahkan Ibrahim mewasiatkan keturunannya agar tidak mati kecuali dalam agama Islam:

“Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya’qub. (Ibrahim berkata): “Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam.” [Al Baqarah:132]

Agama yang diridhai Allah hanya Islam:

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.” [Ali Imran:19]

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” [An Nuur:55]

“…Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu…” [Ali Maa-idah:3]

Tidak diterima agama selain Islam:

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” [Ali Imran:85]

Hanya Islam agama yang bersih dari kemusyrikan. Islam hanya menyembah satu Tuhan yaitu Allah. Hanya mengabdi pada Allah. Segala kebaikan kepada makhluk lain tak lepas karena cinta kepada Allah:

“Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya.” Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar.” [Az Zumar:3]

Doa harian

Posted in agama on September 18, 2008 by unsil24

DOA HARIAN

DOA KETIKA HENDAK TIDUR

DOA KETIKA BANGUN TIDUR

DOA KETIKA MEMAKAI PAKAIAN

DOA KETIKA MEMBUKA PAKAIAN

DOA KETIKA KELUAR RUMAH

DOA KETIKA MASUK RUMAH

DOA KETIKA MASUK TANDAS

DOA KETIKA KELUAR DARI TANDAS

DOA APABILA MENDAPAT KHABAR GEMBIRA

DOA UNTUK MENGHILANGKAN RASA MARAH

DOA KETIKA MELIHAT DIRI DI CERMIN

DOA KETIKA MELIHAT BARANG YANG DISUKAI

DOA KETIKA MANGHADAPI KESUSAHAN TIDUR

DOA KETIKA MERASA TAKUT ATAU TERKEJUT

DOA KETIKA MENGHADAPI KECELAKAAN

DOA KETIKA SUKAR MENYELESAIKAN AKAN SESUATU URUSAN

DOA KETIKA MENDENGAR AKAN KEMATIAN ATAU KEMALANGAN

DOA KETIKA HENDAK MAKAN

DOA KETIKA TERLUPA MEMBACA DOA MAKAN

DOA SELEPAS MAKAN

DOA KETIKA MENGAMBIL AIR WUDHU’

DOA KETIKA MENUNTUT ILMU

DOA MENGHINDAR DARI AZAB API NERAKA

DOA PARA RASUL DAN PARA MUKMININ

DOA PENERANG HATI

DOA KETIKA KEHILANGAN BARANG

DOA ANAK UNTUK KEDUA IBU BAPA

DOA MENGHINDAR DARI SIFAT MALAS

DOA MEMOHON KESABARAN

DOA ORANG YANG SEDANG SAKIT

DOA MOHON KETETAPAN IMAN

DOA TAUBAT

DOA APABILA MELIHAT HUJAN

DOA APABILA MENDENGAR GURUH

DOA DIWAKTU PAGI DAN PETANG

DOA DIKALA MELIHAT LANGIT

Doa-doa agama islam

Posted in agama on September 18, 2008 by unsil24